torsdag 16. februar 2012

Streng og inhuman asylpolitikk

I går behandlet bystyret et forslag fra SV om Verdig behandling av papirløse migranter. Liknende forslag har samlet bredt flertall i byer som Stavanger, Bergen og Trondheim, men i Oslo svikter både Venstre og Arbeiderpartiet de papirløse. Her er innlegget jeg holdt i debatten.

Ordfører, vi er i ferd med å få en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærma uten rettigheter.

De tusener av papirløse flyktninger som i dag lever under jorda, forsvinner ikke ut av landet selv om Stoltenberg-regjeringa fører en aldri så streng og inhuman politikk. Fengsling og utkastelse løser ingenting. De er kommet for å bli. Derfor må vi nå finne politiske løsninger som er bra for dem, og bra for samfunnet.

For det første må regjeringa utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Regjeringa må slå fast at barn som har levd i Norge i lengre tid, skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

I tillegg må regjeringa utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor lenge mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder. Vi må følge etter andre europeiske land og innføre en amnestiordning for papirløse. Dette handler både om de sterke humanitære hensynene som gjør seg gjeldende for mennesker som har levd papirløst i en årrekke, og om å motvirke en stor og ulovlig arbeidssektor der sårbare mennesker blir utnyttet.

Ingvar Ambjørnsen skreiv om de papirløse barna i VG 28. januar: «De er Norges nye pariakaste. Men i motsetning til gateguttene i Hamburg, vet de uønskede barna i Norge at myndighetene følger dem med falkeblikk. Og at norsk politi når som helst kan komme og hente dem. På skolen, der de får lov til å gå, slik at de hver dag skal få føle på sin egen annerledeshet. Eller på mottaket. Dag eller natt. I år etter år. Mange av disse barna er født her. De snakker norsk. Deres identitet er norsk. De barna som ikke er født her, har minner fra noen av de verste diktaturene vi kjenner til – og som våre politikere kappes om å ta avstand fra. Måten norske myndigheter behandler disse barna på, er en stor skam.»

De aller fleste europeiske land har tatt til vettet når det gjelder de ureturnerbare. I Sverige lar man for eksempel nåde gå for rett, og lot 17.000 bli i 2006. Samme år lot nederlenderne 33.000 få bli. I Storbritannia behandla man 197.000 avslag på nytt, og lot 161.000 få opphold.

Men i Norge her man altså store problemer med å forholde seg til fire hundre barn. Det er nesten ikke til å tro

Flertallet i bystyret innvender at dette er et nasjonalt spørsmål som bystyret ikke bør blande seg opp i. Rødt mener det er helt naturlig at lokale folkevalgte engasjerer seg og tar initiativ der man mener at den nasjonale politikken har konsekvenser for lokalsamfunnet, innbyggerne eller andre som oppholder seg der. Derfor vil vi berømme dette initiativet fra SVs Marianne Borgen og Ivar Johansen.

Byrådet og bystyret utfordrer jo den nasjonale politikken på flere andre områder. Noen eksempler er sprøyterom, valgfag i skolen og karakterer på barnetrinnet. Men når det kommer til asylpolitikk, gjemmer plutselig de andre partiene seg bak at dette er nasjonal politikk. Det henger ikke på greip.

Det er ingen overraskelse at enkelte i Arbeiderpartiets bystyregruppe ønsker en veldig streng asylpolitikk. Men hvis det nå viser seg at en enstemmig Ap-bystyregruppe stemmer mot dette forslaget, er det mange velgere her i Oslo som har grunn til å være skuffa.

Venstre er en viktig stemme på Stortinget for en mer human asylpolitikk. Derfor er det overraskende og synd at Venstre her i Oslo stemmer mot forslaget. Venstres bystyregruppe burde heller lytte til sin partileder, som gjennom appeller og ved demonstrasjoner, sist 12. januar utenfor Stortinget, støtter de lokale folkevalgte vedtakene som er fattet i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Et enstemmig bystyre i Stavanger har vedtatt: «Stavanger formannskap ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato».

I Trondheim støttet både Venstre og Ap følgende forslag:
1. Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes rådmannen se om det er mulig å finne lokale løsninger.
2. Bystyret ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Trondheim mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

I Oslo er dessverre situasjonen en annen. Det er synd, for det haster med å øke det politiske presset på regjeringa for å få en verdig behandling av papirløse asylsøkere.

1 kommentar:

 1. Hei,

  Så dessverre ikke dette innlegget før nå, men tenkte jeg skulle ta meg friheten av å minne deg på det Ola gjorde for palestinerleiren: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10015144

  Også: Oslo kommune kan uansett ikke gi arbeidstillatelse til papirløse! Vi inngikk et kompromiss med AP og H og sikret flertall for utvidet helsehjelp for papirløse, noe som bedrer situasjonen for mange papirløse. Og om vi skulle stemt for SV sitt forslag om arbeidstillatelse i bystyret ville det ikke hatt noen utslagskraft uansett, forslaget ville uansett falt. Situasjonen ville stått på stedet hvil. OV stemte mot forslaget for å få med AP og H på kompromisset om helsehjelp i steden for å vedta symbolpolitikk. Og det bør nevnes at Trine fremmet dok8 forslag på stortinget om å gi papirløse arbeidstillatelse, det er der debatten hører hjemme.

  Oslo Venstre stemte heller for et forslag som noterte at Venstres forslag om arbeid til papirløse var til behandling på Stortinget og at Oslo kommune avventer resultatet av den behandlingen.

  Takk for oppmerksomheten, håper dette var oppklarende.

  SvarSlett