torsdag 19. januar 2012

Rødts blinde tro

Av Aud Kvalbein, byråd for eldre (KrF)

Rødts Bjørnar Moxnes har en blind ideologi-tro på at bare sykehjem blir drevet av det offentlige, så er alt i orden. Gid det var så vel. Moxnes vet at det ikke er sant. Sosialistisk styrte Trondheim ble i høst anmeldt for 26 100 brudd på arbeidsmiljøloven i eldreomsorgen. Kommunale sykehjem andre steder har også brutt loven.

Moxnes bruker ikke-dokumenterte premisser i sitt angrep på meg i Klassekampen 6. januar. Han sier at bare de ansatte får bedre lønn, så vil beboerne få det bedre. Det er ikke sant. Driften av Midtåsenhjemmet ble tatt over av Oslo kommune etter Adeccos triste kontraktsbrudd for et år siden. I den siste tilsynsrapporten fra Midtåsen sier de pårørende at tilbudet til beboerne nå er dårligere. Det liker jeg ikke. Jeg vil at folk skal være fornøyd med kommunen, og heldigvis er mange det. Mitt poeng her er at tilsynsrapporten ødelegger Moxnes sine argumenter. Beboerne på Adeccos sykehjem – særlig Ammerudlunden – var svært fornøyd. Jeg forsvarer ikke kontraktsbruddet, men bildet av beboernes tilfredshet er annerledes enn det Rødt sier.

Moxnes hadde i sin villeste fantasi ikke trodd at Ammerudlunden skulle på anbud igjen, sier han. Jeg kjenner ikke hans fantasi, men han har ikke fulgt godt med i timen. Det har hele tiden vært forutsetningen at driften av Ammerudlunden skulle ut på anbud snarest mulig for å få en ny langsiktig drifter. Omsorg Oslo KF som ble bedt om å overta etter Adeccos kontraktsbrudd, er Oslo kommunes interntilbyder ved konkurranseutsettinger. Skal de fortsatt ha denne oppgaven, må de behandles på lik linje med andre aktører som deltar i anbudsrunder. Omsorg Oslo KF ble dannet da bystyret for ca ti år siden vedtok å prøve konkurranseutsetting av sykehjemsdrift. Bl.a. de ansattes organisasjoner ba om at kommunen selv også skulle kunne legge inn anbud.

Kritikere av at private firmaer driver sykehjem, sier at ansatte vil få dårligere lønn og pensjon. Lønnsforhold er en sak mellom de ansatte, deres organisasjoner og sykehjemsdrifterne. Som i privat næringsliv ellers, vil noen tjene mer enn i kommunen, mens andre vil tjene mindre.

Oslo KrF har i ti år vært positiv til å prøve anbud på sykehjemsdrift for å få økt kvaliteten på tjenestene. Etter byrådsdannelsen i høst har jeg ikke noe annet syn på dette enn før. Byrådet ønsker at Oslos sykehjem skal være driftet av både kommunen, av ideelle aktører og andre private firmaer. Dette gir en variasjon i sykehjemsdriften som utnytter kreativiteten fra ulike miljøer. I samspillet mellom dem er det allerede kommet mange gode ideer for hvordan man kan skape gode hjem for beboerne på sykehjem, for det er sykehjemsbeboernes behov som skal være i sentrum for driften.

I sitt innlegg viser Bjørnar Moxnes til at han har lest Matteus-evangeliet 6.24 i Bibelen. Jeg anbefaler han å lese mer i Bibelen. Da vil han oppdage at Jesu disipler oppfordres til å være gode forvaltere og få mye ut av ressursene.

På trykk i Klassekampen 10.01.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar