fredag 6. januar 2012

KrFs Frp-politikk

17. februar i fjor avslørte NRK at ansatte på Adecco-drevne Ammerudlunden hadde jobbet 85 timers uker, ikke fått overtidsbetalt, og overnattet i bomberom i kjelleren. Sykehjemmet som hadde blitt flittig besøkt og premiert som byens beste av Frps eldrebyråd Sylvi Listhaug, og som var så gode på privat sykehjemsdrift at Erna Solberg åpnet Høyres 2009-valgkamp der, drev ulovlig. Forretningskonseptet viste seg å være grove og systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Gjennom rovdrift på egne ansatte kunne Adecco Helse levere overskudd til eierne.

Høyresidas utstillingsvindu for privatisert omsorg ble knust, slik Dagfinn Høybråten sa det. «Dyrkelsen av anbud og marked som virkemidler for å sikre eldre god omsorg har fått en alvorlig knekk. Profittjakten har tatt overhånd når sosial dumping av ansattes arbeidsvilkår blir virkemiddel for å vinne konkurransen om bestemor.»

Hvem hadde i sin villeste fantasi trodd at Ammerudlunden skulle bli privatisert på ny? En ting var å privatisere det før Adecco-skandalen. De borgerlige kunne i og for seg tro det ville bli en suksess. Noe annet er å privatisere det etter Adecco-skandalen. At dette gjennomføres av sentrumspartier gjør det hele enda mer absurd.

Venstre og KrF gikk inn i byråd etter høstens valg, mens Frp forsvant ut. KrFs Aud Kvalbein tok over som eldrebyråd. Få har nok registrert dette. Det er forståelig siden taburettrokaden ikke har medført et milligram mindre markedsliberalisme. Kvalbein er eksakt like overbevist som forgjengeren Listhaug om at kommersielle selskaper skal tjene penger på eldre.

Paradokset er at frivillige aktører som Kirkens Bymisjon skvises ut. De leverer jo ikke like billige anbud som Attendo og Norlandia. Kanskje har Kvalbein tatt Matteus 6:24 («Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon») vel bokstavelig. Valget av Herre er uansett uventet.

Da Oslo kommune i fjor tok over driften av Ammerudlunden var det mye å rydde opp i. Sykepleiere som hadde jobbet 2500 timer overtid uten å få betalt, måtte få pengene sine. Adecco hadde kutta i bemanninga, så kommunen måtte sette inn 18 nye årsverk. Beboere og ansatte har fått bedre forhold. De eldre har begynt å få forutsigbarhet og kontinuitet. Dette vil Kvalbein i valgfrihetens navn sette en stopper for. Ingen har spurt de eldre om de vil ut på anbud.

Einstein sa at galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Reprivatisering av Ammerudlunden er for så vidt galskap, men først og fremst uttrykk for en ideologisk tro på kommersiell eldreomsorg. Her lar man seg ikke stanse av slike bagateller som realiteter.

Troen rokkes ikke av det faktum at Adecco-skandalen ikke var et isolert uhell. Deloitte gransket i fjor alle Oslos kommersielle sykehjem. Rapporten viser at fem av seks private sykehjem i Oslo bryter arbeidsmiljøloven. Sykehjemmene med flest og mest alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven er drevet av Attendo Care og Norlandia Care. Kommersielle selskaper skal jo tjene penger, og derfor må de kutte i bemanning, lønn og pensjon. I neste omgang går dette utover pleietrengende eldre.

Likevel vil KrF altså fortsette privatiseringa av sykehjemmene. Høybråten omtalte i fjor en slik holdning på følgende måte: «At representanter for høyrepartiene tviholder på sin utstillingsmodell i stedet for å be ansatte, brukere og pårørende om unnskyldning viser at ideologien er viktigst i denne saken.» Det trenger ikke være noe galt med et ideologisk begrunnet standpunkt. Ille blir det først når man er så forblindet av markedstroen at man setter hensynet til de eldre til side.

Publisert i Klassekampen 06.01.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar