torsdag 19. januar 2012

Kommersiell eldreomsorg

I politiske kretser er det visst vanlig å gi en ny regjering – eller i vårt tilfelle et nytt byråd – en fredningsperiode den første tida. Valgvinnerne unnes noen hvetebrødsuker. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at vi i Rødt ikke etterlever en slik gentlemen’s agreement. I alle fall ikke når noe av det første det nye Oslo-byrådet gjorde var å gå inn for reprivatisering av Ammerudlunden sykehjem.

Vedtaket resulterte i en avispolemikk i Klassekampen mellom eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) og meg. Under finner du et svarinnlegg jeg har på trykk i dagens avis, lenger ned finner du de tidligere innleggene i debatten.

Det er åpenbart store spenninger internt i KrF i spørsmålet om privatisering av velferden. Dagfinn Høybråten tok et kraftig oppgjør med privatisert omsorg etter Adecco-skandalen. Eldrebyråd Kvalbein befinner seg trolig ytterst til høyre i KrF i disse spørsmålene. Eldrepolitikken hennes ikke er et milligram mindre markedsliberal enn forgjengerens, Sylvi Listhaug (Frp).

I budsjettavtalen for 2012 skriver de borgerlige flertallspartiene: ”Byrådet bes om å konkurranseutsette fire nye sykehjem i 2012, samt legge til rette for ytterligere fire privat drevne sykehjem i 2013 og 2014.” Om dette fører til sosial dumping og dårligere kvalitet på tilbudet til de eldre, kan i alle fall medlemsbedriftene til NHO Service gni seg i hendene. De ønsker som kjent å slippe til alle gode krefter.

Nationens Kari Gåsvatn har skrevet en skarp kommentar om NHOs privatiseringsoffensiv. Her viser hun blant annet til Carema-skandalen i Sverige, der ansatte er pålagt å veie våte bleier for å spare bleieskift. ”Prøve ut rett inkontinensbeskyttelse”, som det heter på bedriftsspråket.

Jeg tror ikke Oslo KrF egentlig ønsker en slik utvikling. Imidlertid er dette et uunngåelig resultat av å slippe løs profittmaksimerende aksjeselskaper på pleietrengende eldre. Med den nåværende eldrepolitikken i Oslo er det bare et tidsspørsmål før vi får en ny Carema- eller Attendo-skandale i Oslo.

PS! Sverige har kommet mye lenger enn Norge når det gjelder privatisering av velferden. I høst kom rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” fra den næringslivstilknyttede forskningsstiftelsen Studieförbundet näringsliv og samhelle (SNF). Konklusjonen var at den sterke økninga av private selskaper og firmaer som hadde overtatt mange offentlige tjenester ikke hadde vært den mirakelmedisinen som spesielt den politiske høyresida i Sverige spådde. Oppdragsgiver mislikte konklusjonen, og det endte med at forskningssjefen måtte gå. Les mer om saken her.

Sykehjem i Adecco-ligaen

«En yndet form for polemik er bruk av det probate trik, at dytte folk en mening på, hvis vanvid alle kan forstå.» Eldrebyråd Aud Kvalbein har nok latt seg inspirere av Piet Hein. I stedet for å begrunne hvorfor KrF fører en like markedsliberal eldrepolitikk i Oslo som Frp, tyr hun til stråmannsargumentasjon.

Byråden forholder seg ikke til sakens kjerne. I sitt forsvar for kommersiell eldreomsorg overser hun glatt at Adecco-skandalen ikke var et isolert uhell. Deloittes gransking av Oslos kommersielle sykehjem viste at fem av seks slike sykehjem bryter arbeidsmiljøloven. Selskapene skal jo tjene penger. Derfor kutter de i bemanning, lønn og pensjon. Dette går utover pleietrengende eldre.

Kvalbein gjør et lite vellykket forsøk på å avvise at ansatte på kommersielle sykehjem får dårligere lønn og pensjon. Dette er et faktum. Ikke bare fordi ansatte blir snytt for det de har krav på, men også fordi tariffen i NHO Service-området er mye lavere enn i kommunen. Minstelønna for en sykepleier med topp ansiennitet på kommersielle sykehjem er 73.000 kroner lavere. En ufaglært uten ansiennitet tjener 85.000 kroner mindre i året.

Lønna i kommunen er for øvrig ikke noe å skryte av, men Kvalbein syns åpenbart ikke det er noe problem at hardtarbeidende omsorgsarbeidere skal få enda dårligere betalt. Mon tro hvilken effekt denne lønnsdumpinga får på rekrutteringa til yrket?

I stedet for å subsidiere aksjonærene i Attendo og Norlandia med kommunens skattepenger vil Rødt bruke pengene på å bygge flere sykehjemsplasser og få flere varme hender i omsorgen. De kommersielle selskapene som KrF slipper løs i eldreomsorgen ødelegger i stedet arbeidsvilkårene og bryter loven for å få overskudd.

Dette er alvorlig. I innlegget mitt henviste jeg til Dagfinn Høybråtens ramsalte kritikk: «Profittjakten har tatt overhånd når sosial dumping av ansattes arbeidsvilkår blir virkemiddel for å vinne konkurransen om bestemor.»Han har skjønt alvoret. Det har ikke Kvalbein. Derfor må vi fortsatt leve med sykehjem i Adecco-ligaen i Oslo.

På trykk i Klassekampen 19.01.2012

KrFs Frp-politikk (Klassekampen 06.01.2012)
Rødts blinde tro (Klassekampen 10.01.2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar