onsdag 14. desember 2011

Hovedinnlegg Nytt Munch-museum

Ordfører, Rødt vil overfor innbyggere og kunstelskere beklage Oslo bystyres ubegripelig klossete, vinglete og uverdige behandling av den fantastiske arven etter Edvard Munch.

Rødt har hatt en konsekvent linje. Vi har hele tida gått inn for et nytt, moderne og publikumsvennlig museum på Tøyen. Dette var det også enstemmighet om i denne salen 7. desember 05. Vi fikk utreda nytt museum på Tøyen året etter. Så la byrådet i all stillhet utredninga i en skuff. Og 27.mai 08 kjørte Erling Lae hele prosessen i grøfta da han plutselig varsla at Munch flytter til Bjørvika – uten at bystyret hadde behandla saken.

Det sies at historia gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse. Behandlinga av arven etter Munch har vært en tragedie. Med dagens vedtak om utredning av Nasjonalgalleriet og Tøyen kan vi unngå at dette ender som en farse.

Hvorfor ønsker vi nytt Munch-museum på Tøyen? Oslo har to store åpne kulturlandskap i sentrum. Det ene er Slottet med Slottsparken rundt. Det andre er Tøyen, med Botanisk hage, de naturhistoriske museene, gamle Tøyen hovedgård og Munchmuseet. Her er det mer enn nok areal til nybygg og utvidelser.

Atkomsten er lett med t-bane, det er rikelig med parkeringsplass. Kommunen eier området. Vi trenger ikke kjøpe tomt, som i Bjørvika.

Da Munch-museet ble lagt på Tøyen skyldtes det både et politisk ønske om å spre kulturinstitusjonene, og Edvard Munchs tilhørighet i området. I søsteren Ingrid Munchs ord: ”Vårt miljø er fra barndommen på Tøien og omegn. Der på museerne vanket vi alle. Min far hadde praxis omkring Tøien. Min far likte godt å være sammen med det jevne folk, arbeidere og soldater. Dette hadde min bror arvet.”

Oslo eier 25.000 arbeider av Edvard Munch. De skal tas vare på. De skal forskes på. Og de skal formidles til et stort publikum. På Tøyen ligger alt til rette for dette.

Lambda-forkjempernes hardkjør mot Tøyen som en tilnærma bakevje var en tabbe. Alle byens t-banelinjer går hit. 3 minutter fra Oslo S. Deretter 2 minutter til fots, og du er framme.

Vi har fått høre at et nytt Munch-museum må ligge rett ved Oslo S for å få mange besøkende. Vel, i København er det langt mellom Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Og et besøk til Louisiana fordrer en togtur på 35 minutter. Likevel finner over en halv million årlig besøkende turen ut dit verdt.

I Stockholm får du en fin tur når du skal besøke Nordiska Museet. Så må du til en annen kant av byen for å få med deg Nationalmuseum og Moderna Museet.

Dette har ikke Lambda-forkjemperne forholdt seg til i den offentlige debatten. Det er underlig. De kjenner jo godt til situasjonen i København og Stockholm, for den saks skyld London og Paris.

Med dagens vedtak går vi ut av en fullstendig fastlåst situasjon. Vi skrinlegger et prosjekt som fra starten mangla politisk og folkelig forankring. En ny, åpen og demokratisk drøfting av flere alternativer for nytt Munch-museum, gir grunnlag for at befolkninga gjenvinner tilliten til Oslos folkevalgte i denne viktige saken.

Med et nytt Munch-museum kan vi endelig gjøre slutt på Oslo kommunes stemoderlige forvaltning av arven etter Munch. Det er på høy tid.

Innlegg i Oslo bystyre 14.12.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar