onsdag 30. november 2011

Rødt vil sikre Fyrhuset

Musikkmiljøet på Grorud fikk nylig en dårlig nyhet: Neste år mister over 60 ungdommer tilbudet om instrumentundervisning og øvingsrom på Fyrhuset Musikkverksted. Grunnen er at Fyrhuset står i fare for å miste 375.000 kroner. Disse pengene har utelukkende gått til instruktørtimer, men fra neste år foreslås de altså kuttet.

375.000 kroner er en forholdsvis beskjeden bevilgning. Men pengene utløser mye idealisme og stor aktivitet! Fyrhuset står for en rekke kulturaktiviteter i bydelen, blant annet ungdomsscenen på Granittrock, UKM-finalen og East Side Rockeklubb. I tillegg til å lære å spille instrumenter, spille sammen med andre i band og jobbe med lyd, lærer ungdommene å lage kulturarrangementer.

Fyrhuset gir et tilbud til ungdom i en alder der mange dropper ut av idrettslag. Stedet samler ungdom på tvers av alder og skolekretser. Det er bra i en by der det er store forskjeller, og hvor vi trenger mer samling på tvers av grenser.

Hvem har ansvaret for det foreslåtte kuttet? Fyrhuset får penger fra bydel Grorud, fra statlig nivå (Barne- og likestillingsdepartementets Storbymidler) og fra Groruddalssatsinga. Det er bevilgninga som Fyrhuset har fått hvert år siden 2008 gjennom Groruddalssatsinga som nå foreslås kuttet. Den ansvarlige for fordelinga av disse midlene er Høyres byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

Dette ligger altså på byrådet – og dermed bystyrets – bord. Rødt har derfor stilt følgende forslag til Oslo-budsjettet 2012:

”Fyrhuset i Bydel Grorud bevilges ressurser til å videreføre driften på samme nivå som i dag. Det skal tilføres friske midler, og ekstra støtte til Fyrhuset skal ikke føre til at andre ungdomstilbud får redusert sin støtte.”

De andre partiene må ta stilling til dette forslaget når bystyret behandler budsjettet for 2012 den 7. desember. Med dette forslaget prøver vi å hindre at Fyrhuset skal bli offer for det klassiske svarteper-spillet der byrådet først gir bydelene alt for lite penger, i neste omgang ber bydelene hindre nedleggelser av eldresentre, fritidsklubber etc.

Bydel Grorud kan selvsagt hoste opp pengene som mangler. Samtidig har bydelene fått så små bevilgninger fra det borgerlige bystyreflertallet at de må kutte 16 millioner neste år. Byrådet derimot, sitter på den store pengesekken: Sist uke ”fant” byrådet 250 millioner kroner ekstra. Gjennom budsjettforliket med Frp blir disse pengene kanalisert til kjøp av sykehjemsplasser neste år, og vel og bra er det. Men det stiller retorikken deres om ”stramme budsjetter” i et litt spesielt lys. Denne retorikken er et bevisst grep fra Høyre for å ta luven av protester mot smålige kutt, særlig innenfor kulturfeltet.

Oslo kommune har definitivt økonomisk handlingsrom til å redde Fyrhuset - men da må et flertall stemme for forslaget vårt om en uke. Noe annet vil i grunn være selvmotsigende, slik Åsmund Ødegård (17), PR-ansvarlig for klubbrådet på Fyrhuset, sier til Dagsavisen:
– De sier at de vil satse på barn og unge, samtidig kutter de i midlene til Fyrhuset. Det er veldig selvmotsigende. Jeg mister hele tilbudet mitt til å drive med musikk på fritida. Over 50 andre ungdommer mister det også. Å kutte i dette er dårlig gjort mot ungdom som trenger Fyrhuset.
Høyresida vil kanskje innvende at Rødts forslag kommer alt for seint, og at budsjettet nå uansett er spikra. Dette er faktisk feil. Budsjettet vedtas av bystyret, og det skjer først 7. desember. Dessuten rykket kulturbyråd Hallstein Bjercke nettopp ut og lovte en ekstraordinær bevilgning til kulturtilbudet ”Blårollinger”, etter Dagsavisens oppslag om at de måtte legge ned neste år.

Dette viser at forslaget vårt om bevilgning til Fyrhuset ikke kan stanses av formaliteter. Fins det politisk vilje, er det heldigvis ingenting i veien for å sikre fortsatt drift på samme nivå som tidligere. Bystyremøtet om en uke vil vise om de andre partiene har like mye politisk vilje som oss i denne saken.

PS. Akers Avis Groruddalen har fulgt saken tett:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar