torsdag 27. oktober 2011

Oslo Høyre vant - folkestyret tapte

Bystyret ble konstituert i går (og jeg er medlem av Helse- og sosialkomiteen de kommende 4 årene!). Her er innlegget jeg holdt i debatten om valget. PS! Noen sier at Lincoln, ikke Churchill, står bak sitatet ca midtveis i innlegget.

Ordfører, dette valgets store vinner heter Høyre. Valgets store taper er folkestyret. Valgdeltakelsen endte på litt over 60 %. Den var ned mot 40 % i kretser på østkanten, opp mot 80 % i kretser på vestkanten. Blant de rike er det en mye høyere andel som stemmer enn blant de med vanlig inntekt og de fattige. De i Oslo som trenger demokratiet mest, bruker det minst. Da blir resultatet borgerlig seier.

Høyre skal derfor ikke være fullt så bråkjekke på grunn av valgresultatet. Realiteten er at venstresida har vunnet i 10 av 15 bydeler. Men siden valgdeltakelsen er såpass mye høyere der de rikeste bor, så vant de borgerlige likevel.

Høyre skal ikke ha æren for dette aleine. Lav valgdeltakelse i øst og sør handler om at venstresida ikke har løst den strategiske utfordringa: Hvordan hente ut flertallspotensialet gjennom å gjøre valgdeltagelse mer meningsfylt for flere av de mindre privilegerte?

Da trenger folk en venstreside som tør å være venstreside. Som ikke visker ut de politiske forskjellene. Som viser at vi virkelig vil slåss for interessene til flertallet av Oslos innbyggere. Da spørs det hvor klokt det er å underskrive på at selv ikke de rikeste i landets mest klassedelte by, skal ut med ett øre i eiendomsskatt. Det kan være lurt å ikke føre en valgkamp på høyresidas premisser. Det ser vi jo fra andre kommuner i Norge: Vi har alt å tjene på tydelige skillelinjer, på å være et klart alternativ.

Så er det en faktor til: Valgets vinner kjørte i grunn bare på én sak i valgkampen, som strengt tatt ikke er en sak. Til gjengjeld skapte de stor ståhei for ingenting. Fabian-button, Fabian-buss, Fabian har bursdag, har du lyst på litt Fabi-vann? Til dette som oppskrift på valgseier er det vel bare å si, at vi får håpe Churchill hadde rett: ”Du kan lure hele folket deler av tida, og noen folk hele tida, men du kan ikke lure hele folket hele tida.”

Mange av de som stemte på Høyre har allerede fått seg en skikkelig blåmandag. De som trodde at Høyre elsker Oslo, ser at byrådet nå vil kutte over 100 millioner til bydelene neste år. Kuttet betyr en kraftig svekking av velferden. Resultatet er nedlagte fritidsklubber og pleietrengende eldre som ikke får sykehjemsplass.

De som trodde på pratet om kunnskapsskolen, ser nå at byrådet vil kutte 170 millioner i Oslo-skolen neste år. Dette skjer samtidig som Oslo-skolen må ta imot nærmere 1500 flere elever enn i dag. Dette betyr flere elever i klasserommene, og flere elever per lærer. Lærerne vil få mindre tid til å følge opp hver enkelt elev.

Ordfører, det blir fortsatt borgerlig styre de neste fire årene. Den kanskje største svakheten ved det borgerlige styret i Oslo er at de ikke gjør noe med byens største utfordring: At Oslo er den delte byen. Å bekjempe Forskjells-Oslo burde være jobb nummer en. I stedet går det andre veien:

To av ti fattige barn i Norge bor i Oslo. Hvert tredje barn i Gamle Oslo lever i fattigdom. Dette er dramatiske tall. Det forteller oss at mange barn som lever i fattige familier ikke får råd til å delta på lik linje med andre barn.

Et viktig tiltak for å bekjempe fattigdommen i Oslo er å heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Et annet viktig tiltak er Aktivitetsskolen. Nå bestemmer prisen i stor grad hvem som bruker tilbudet. Gratis Aktivitetsskole i områder der dekningsgraden er under 50 % vil bety mye. Men verken når det gjelder sosialhjelpssatser eller aktivitetsskolen viser de borgerlige vilje til å gjennomføre tiltak som faktisk monner.

I stedet fører de en politikk i tråd med Matteus-effekten: ”For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.” (Matt, 13.12).

Rødt vil i kommende periode fortsette kampen mot forskjells-Oslo.

Vi vil fortsette kampen for en inkluderende by, også for fattigfolk som kommer reisende hit langveisfra.

Vi vil fortsette kampen for et verdig arbeidsliv.

Vi vil fortsette kampen mot de uverdige tilstandene innen eldreomsorgen

Og vi vil fortsette kampen mot korrupsjon, arbeidet vårt som ombudsmann for Oslo-folk, mot de borgerliges sløsing med skattebetalernes midler.

La meg gi noen stikkord: Altea-tabben, bassengsprekk, datatrøbbel, Flexus-farse, Kollen-brøler, konsulentkrøll, søppelrot og TT-tull. Ingenting tyder på at byrådet har lært. I så fall ville lista vært betydelig kortere. Oslos innbyggere kan stole på at Rødt vil fortsette avsløringene av borgerlig vanstyre.

Når det gjelder ordførervalget så har vi vår egen kandidat. Vi tror Reza Rezaee vil bli en inkluderende, lyttende og god ordfører for hele byen. Hvis han mot formodning ikke blir valgt, og det i stedet blir Fabian Stang, vil vi trøste oss med én ting:

At Carl I. Hagen ikke fikk ordførerklubba. Han er, objektivt sett, like samlende som en snøfreser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar