mandag 7. november 2011

Dobbeltmoralsk byråd

I lørdagsutgaven av Dagsavisen kaller jeg byrådet dobbeltmoralsk i kampen mot voldtekt.

Jeg er veldig glad for at både byrådsleder Stian Berger Røsland og ordfører Fabian Stang har tatt kraftig til orde mot voldtektene vi har opplevd i Oslo, men jeg syns det klinger hult når vi samtidig ser at byrådet vil kutte i bevilgningene i 2012 til organisasjoner som jobber mot voldtekt og som hjelper voldtektsofre.

Dixi hjelper voldtektsofre og deres pårørende, sprer informasjon om senskader, og driver holdningsskapende arbeid. Senteret er et gratis lavterskeltilbud, der man ikke trenger henvisning fra psykolog eller lege for å få hjelp. Dette er et veldig viktig tilbud til voldtektsofre i Oslo. Dixi har fått 755.000 fra Oslo kommune inneværende år, men neste år vil byrådet kutte 85.000 kroner. Det kan høres ut som et lite beløp, men det vil få store konsekvenser for driften, særlig når vi vet at de egentlig trenger nærmere 830.000 for å kunne videreføre tilbudet på dagens nivå.

Som Dixi-leder Herdis Magerøy selv sier til Dagsavisen: – Vi har hjulpet mange hundre i år, og får henvendelser fra hele landet, sier hun. Hun påpeker at det nå bare er ett slikt senter igjen i landet.

Det er også slik at Dixi er omfattet av den såkalte 80/20-regelen. Det betyr at en krone kommunalt tilskudd utløser 4 kroner i statlig tilskudd. Når det kommunale tilskuddet synker, synker automatisk også det statlige tilskuddet. En reduksjon på 85.000 kroner fra kommunen gir derfor en total reduksjon på 425.000. Det betyr ca 10 % reduksjon i aktivitetsnivået deres.

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell helse for unge opp til 25 år. Det er et gratis lavterskeltilbud for ungdom under 25 år, og de tilbyr blant annet gratis rådgivning for overgrepsofre. I 2010 hadde senteret nærmere 12.000 konsultasjoner ved kveldspoliklinikken. Senteret gir også seksualundervisning for alle Oslos 10.-klassinger.

Som daglig leder ved Sex og Samfunn Siv Gamnes sier det: – I praksis finnes det ikke noe alternativ til oss. Sexologen vår har i snitt to konsultasjoner per kveld. Mange dreier seg om overgrep, voldtekt og traumatisering. Alternativet er overgrepsmottaket på legevakta som tilbyr opptil fire timer samtale, som ikke er tilstrekkelig. Privat vil en time koste 800 kroner.

Staten er viktigste finansieringskilde, men det er usikkert hvor lenge denne støtten holder så lenge kommunen ikke legger mer penger på bordet.

Også her vil byrådet kutte 85.000 kroner neste år. Sex og samfunn ber om to ting: For det første å  slippe dette kuttet, for det andre å få kompensert for at støtten over mange år ikke har blitt lønns- og prisjustert. Totalt opparbeidet behov i løpet av disse årene er på 2,6 millioner kroner. Hvis dette kompenseres, sikres tilbudet for unge i Oslo – uavhengig av statlige midler.

Her er noe av det senteret kan bidra med for Oslos befolkning hvis tildelinga tilsvarer behovet:
  • Forebygging av overgrep/ voldtekt gjennom 10.klasse-undervisninga. Også i videregående skole dersom det er ønskelig.
  • Opprettholde og utvide eksisterende kveldsåpen klinikk der de blant annet når en høy andel gutter sett i forhold til andre tilsvarende tilbud.
  • Reise ut til ungdomsklubber og andre møtesteder for ungdom, og snakke om seksualitet.
  • Videreføre og utvide samarbeidet med Voldtektsmottaket om oppfølgingssamtaler med voldtektsofferet
  • Samarbeide og kurse andre yrkesgrupper i Oslo som arbeider med ungdom, i hvordan snakke med ungdommene om seksualitet og ta opp vanskelige temaer som for eksempel overgrep.
Dette virker som gode tiltak for nettopp å forebygge voldtekt.

Jeg syns det er dobbeltmoralsk når byens ledende Høyre-politikere den ene dagen står fram i mediene med stort engasjement for voldtektsofre, og den andre dagen kutter i budsjettene til de få tilbudene som tross alt hjelper de samme ofrene. Når vi ser disse budsjettkuttene er det ikke unaturlig at det stilles spørsmålstegn ved hvor ektefølt engasjementet for voldtektsofrene er. Jeg etterlyser nå samsvar mellom ord og handling. Byrådet må følge opp med konkrete påplusninger i budsjettet for 2012. Jeg kan i alle fall garantere at Rødt vil stille forslag om det i budsjettet for neste år. Så får vi se om Høyre følger ord med handling.

PS. I den grad noen tror jeg bare retter skytset mot borgerlig side: Jeg rykket ut mot justisminister Storberget sist gang voldtekt sto på medienes dagsorden (i april), og ba han opprette en egen sentral enhet innen politiet som jobber mot seksualisert vold. Forslaget er i tråd med anbefalingene fra Voldtektsutvalget i 2008. Den gang, som nå, avfeide Storberget forslaget ved å vise til at det er etablert en egen seksjon innen Kripos.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar