torsdag 17. november 2011

Dikt og forbannet løgn**uttrykket er hentet fra Henrik Ibsen. Selv ville jeg aldri brukt et banneord.

Sosialbyråd Anniken Hauglie lyktes aldri særlig godt med det opprinnelige argumentet for å legge ned Sjøstrand. Mange husker sikkert at hun uttalte at ”Omsorgssenteret er til dels uegnet for brukergruppen”. I et intervju for ti dager siden sa byrådet det i stedet som det er:

”Vi har store investeringsbehov på grunn av den sterke befolkningsveksten. Da har vi sett oss nødt til å stramme inn livreima for å få det til. Hele kommunenes tjenesteapparat har måttet finne kutt.”

Reine ord for penga fra Høyre-byråden.

Men så lyktes heller ikke denne strategien. Folk flest syns rett og slett det er hjerterått å ødelegge hjemmet for de 29 beboerne på Sjøstrand. Henvisninga til stramme livreimer fungerte ikke.

De siste dagene har presset mot byråden økt. Og seinere i dag skal skal Helse- og sosialkomiteens stemme over framtida til Sjøstrand omsorgssenter. Hva gjør sosialbyråden da?

Jo, hun sender ut en såkalt ”Orientering om Sjøstrand omsorgssenter” til samtlige medlemmer og varamedlemmer av Helse- og sosialkomiteen.

Som byråden selv skriver i notatet: ”Jeg har mottatt flere henvendelser om Sjøstrand omsorgsenter og vil, basert på innspill fra Rusmiddeletaten, informere Helse- og sosialkomiteen om en del forhold knyttet til institusjonen.”

Hva står i notatet? Gamle påstander – som er tilbakevist for flere uker siden – gjentas på ny. Byråden handler tydeligvis ut fra tanken om at bare du gjentar en påstand mange nok ganger, så vil den til slutt framstå som sann.

Jeg tillot meg å sende ut et tilsvar på denne ”orienteringa” til samtlige medlemmer og varamedlemmer av Helse- og sosialkomiteen. Her er min gjennomgang:

Hei, dette er en såpass viktig sak at jeg tillot meg å sjekke opp noen av de påstandene byråden framsetter i notatet. Sender over noen punkter til komiteens medlemmer i håp om å bidra til en noe mer balansert framstilling av de faktiske forhold.

Rehabiliteringsbehov av bygningene:

Brannsikkerhet:

Brannvarslingssystemet er oppdatert og moderne. Re-godkjenning av anlegget på Sjøstrand ble gjort høsten 2011 av Asker og Bærum Brannvesen uten anmerkninger. Utvendige fluktveier er bygget høsten 2011, selv om brannvesenet ikke har stilt noe krav om dette.

Vinduer og el-anlegg:

Byråden skriver at ”Videre er det behov for å skifte ut alle vinduer og hele el - anlegget er gammelt og må skiftes ut.”. Samtlige vinduer ble skiftet til moderne, doble isolerglassvinduer for ca ti år siden. Da Asker og Bærum Brannvesen undersøkte brannsikkerheten høsten 2011, ble også det elektriske anlegget kontrollert og godkjent.

Alternative tilbud:

Hovin omsorgssenter: Er i utgangspunktet et tilsvarende tilbud som Sjøstrand. Imidlertid er det en del problemer der fordi de blander alkoholikere og narkomane, som ikke er tilfelle på Sjøstrand.

Syningom omsorgssenter: Dette er et rusfritt tiltak. Folk kastes ut hvis de ruser seg. Sjøstrand er ikke et rusfritt tiltak. Sjøstrand-beboerne har vært gjennom atskillige rehabiliteringsopphold i sine liv som alkoholikere uten at dette har gitt resultater. De betegnes derfor som omsorgstrengende i aktiv rus uten mål om å bli rehabilitert. Dette er en ikke uvesentlig forskjell.

Bygdøy omsorgssenter: Dette er et rehabiliteringssenter. De har ikke nattbemanning og ikke matservering, slik det er på Sjøstrand. Funksjonsnivået må være bedre på de som bor på Bygdøy. Sjøstrand tar nettopp ofte i mot beboere som ikke mestrer den selvstendigheten som kreves på Bygdøy.

Enga og Heimen: Tar ikke i mot gamle som ikke klarer seg selv.

Stovnerskogen sykehjem (spesialavdeling): Her har de få plasser og lang venteliste.

Omsorgsbolig i bydel: De fleste av brukerne hentes nettopp ut fra omsorgsbolig i bydel, der flere rett og slett ikke har klart å ta vare på seg selv eller boomgivelsene. De får plass på Sjøstrand fordi de *ikke klarer seg* i omsorgsbolig.

Så er det selvsagt en rekke særegne, positive kvaliteter ved Sjøstrand, som jeg ikke rekker å komme inn på her. Jeg håper at komitemedlemmene tidligere har fått kjennskap til dette.

PS! Jeg skriver om slike kvaliteter her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar