tirsdag 6. september 2011

Stem for reell kursendring!

Oslo er byen med de største klasseskillene i landet. I Holmenkollåsen bor noen av landets rikeste, mens i Gamle Oslo vokser hvert tredje barn opp i fattigdom. Bak tallene skjuler det seg enkeltskjebner. I Aftenposten kunne vi nylig lese om en av dem:

«Mona» (33) er alenemor. Sønnen går siste året på ungdomsskolen, og vil gjerne bli med og feire at han er ferdig på skolen. Men han mangler dress, skoleballet koster 600 kroner og skoleturen enda mer. Pengene strekker ikke til for alenemora. Slik har det også vært med bursdager, ferier og fritidsaktiviteter for familien på tre. Ofte må bursdags- og julegaver slås sammen til én gave. Barna har måttet stå over all organisert trening. På syv år har familien reist ut av Oslo på ferie én gang.

For «Mona», som for mange fattige foreldre i Norge anno 2011, handler ikke fattigdommen om sult eller mangel på tak over hodet. Det handler om at barna faller utenfor deler av det sosiale livet, fordi idrett, bursdager og skoleturer koster for mye. Det er tidligere dokumentert at fattige barn har større sannsynlighet senere i livet for å motta sosialhjelp, bli arbeidsløse eller falle ut av skolen.

Kampen mot fattigdom og urettferdige klasseskiller har vært – og er – arbeiderbevegelsens adelsmerke. Høyresida mener derimot at enhver er sin egen lykkes smed. Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) uttrykte det presist i sin famøse uttalelse om at det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjellene mellom øst og vest i Oslo.

Slike utsagn nikkes det gjenkjennende til blant Høyres velbemidlede kjernevelgere i Huk Aveny. Responsen er noe annerledes på Oslos østkant. Her ligger også nøkkelen til valgseier for venstresida i Oslo.

Vi må skape engasjement og entusiasme i Oslo øst! Problemet er at mindretallet vanligvis avgjør Oslo-valget (slik Klassekampen skrev i går). Ap, SV og Rødt har flertall i 10 av 15 bydeler, der over 60 % av befolkninga bor. Likevel vinner høyresida fordi valgdeltakelsen er mye høyere i de borgerlige delene av byen. Dette utlikner effekten av at det bor nesten 150.000 flere mennesker i de «røde» bydelene.

Tusenkronersspørsmålet er hva som skal til for å begeistre og mobilisere østkantfolket til stemmeurnene i like stort monn som det høyresida klarer på Slemdal og Ris.

Jeg tror en klar forutsetning er at venstresida framstår som et reelt, politisk alternativ til dagens byråd. Vi må vise at vi vil bekjempe klasseskillene. Få lar seg begeistre hvis man bare ønsker litt mindre privatisering, litt mindre sosiale forskjeller, eller litt mindre prøvepress i skolen. En del vil nok også spørre seg hvordan man skal finansiere nye velferdsløfter når man har underskrevet en utpressingsavtale med Huseiernes Landsforbund om ikke å innføre eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel kommunen kan bruke for å utjevne forskjeller. Med et solid bunnfradrag kan vi skjerme vanlige folks boliger, og sikre at også noen av de rikeste må bidra litt til fellesskapet. Dermed får vi sårt tiltrengte penger til fattigdomsbekjempelse: Lavere priser i Aktivitetsskolen (i dag bestemmer prisen hvem som har råd til å delta: på Romsås deltar under 30 % av barna, på Ullevål over 90 %), utvidelse av gratis kjernetid i barnehagen (som har vært en suksess for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehage) og heving av sosialhjelpssatsene (som ligger langt under et nivå som gir en verdig levestandard).

Dette er bare noen av tiltakene vi veit virker. Fellesnevneren er at de koster penger. Så lenge regjeringas politikk fører til kommunal fattigdom på den ene sida og statlig rikdom på den andre, er eiendomsskatten viktig for å sikre velferd i kommunene. Til forskjell fra Ap og SV ønsker Rødt eiendomsskatt med en tydelig sosial profil. LO i Oslo har operert med to modeller for eiendomsskatt i Oslo, med bunnfradrag på hhv 3 og 5 millioner.

Jeg tror venstresida kan vinne Oslo på et radikalt program som skaper et tydelig skille mot høyresida. Det har de klart i Trondheim. Der har de også gjort eiendomsskatt til en vinnersak. Trond Giske sa det slik til Dagsavisen i helga: «Den økonomiske situasjonen vil bli dramatisk forverret om man fjerner eiendomsskatten. I mange kommuner diskuterer man veistubber, men her snakker vi faktisk om fem prosent av kommunebudsjettet, som Høyre og Frp vil fjerne. Det utgjør 200 ansatte i skolen eller i eldreomsorgen. Alle vil merke det.»

Dessverre har Oslo Ap og Oslo SV gått til det overraskende skritt å signere en kontrakt med Huseiernes Landsforbund om at de verken vil foreslå eller innføre eiendomsskatt i Oslo. Jeg syns det er oppsiktsvekkende at den ene, skriftlige kontrakten de utsteder ved kommunevalget 2011 er med Huseiernes Landsforbund som motpart.

De skriver ikke noen kontrakt med LO i Oslo om bekjempelse av sosial dumping. Ingen skriftlig garanti til Pensjonistforbundet i Oslo om bygging av sykehjemsplasser. Ingen underskrevet avtale med Fattighuset om fattigdomsbekjempelse. Nei, i stedet går Oslo Ap og Oslo SV til den borgerlige organisasjonen Huseiernes Landsforbund, og investerer politisk kapital i et løfte om ikke å innføre eiendomsskatt. Ikke rart Peter Batta gliser fra øre til øre. Nå har organisasjonen pepret Oslo-trikkene med plakaten «Pust ut Oslo! Det blir ingen eiendomsskatt i neste periode! Vi vant!»

Oslo SV og Oslo Ap har med denne kontrakten med Huseiernes Landsforbund gitt fra seg muligheten til å bruke eiendomsskatt som et virkemiddel for å utjevne forskjeller i de neste fire årene. Lite tyder på at de vil gå tilbake på den skriftlige garantien.

Nå handler alt om å mobilisere det remmer og tøy holder fram til valgdagen. En meningsmåling i VG på lørdag viste dødt løp mellom blokkene i Oslo. Valgseieren er innen rekkevidde.

Samtidig bør alle som ønsker seg en mer solidarisk by der det er mindre forskjeller mellom folk, tenke litt over denne saken før de går til valgurnene. Oslo Ap og Oslo SV har gitt fra seg et viktig virkemiddel for å ta fra byens rike og gi til byens fattige. Battas trussel om en omfattende kampanje mot eiendomsskatt i sluttspurten, var nok til at de ga seg.

Det vil komme andre saker der vi trenger en venstreside som tør å være venstreside. En lærdom av denne avtalen med Huseiernes Landsforbund, er at Oslo Ap og Oslo SV ikke alene er en garanti for at et nytt flertall også vil føre en ny politikk.

Hvis du ønsker en reell kursendring i Oslo, bør du bidra til at Rødt blir sterkest mulig ved valget om en uke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar