torsdag 1. september 2011

Rødts tiltak for en bedre eldreomsorg

Under valgkampen i 2003 skrøyt Frp av at hvis de fikk ta over eldreomsmorgen ville den bli så bra at den aldri kom til å bli et valgkamptema igjen. Siden har Frp hatt eldrebyråden i åtte år. Det er en av landets viktigste posisjoner innafor eldreomsorgen. Likevel skylder det borgerlige byrådet på bydelene og regjeringa hver gang det avdekkes uverdige tilstander innen eldreomsorgen i Oslo. De borgerlige driver et uverdig spill med Oslos gamle.

Det er all grunn til å kritisere byrådets dårlige eldreomsorgspolitikk, men det er like viktig å si hvilke løsninger vi ønsker. Tirsdag inviterte vi derfor til pressekonferanse på Grünerløkka Sykehjem for å legge fram vår tiltaksplan for eldreomsorgen. Rødt har åtte tiltak vi mener er nødvendig for å sikre hovedstadens eldre et verdig tilbud:

Det er de ansatte som er bærebjelken i eldreomsorgen. Mange omsorgsarbeidere gjør en fantastisk god jobb under utfordrende forhold. Ifølge Fafo vil Norge komme til å trenge 40.000 nye omsorgsarbeidere innen 2030. For å få til dette trengs det egne rekrutteringsplanen for omsorgssektoren i hver eneste kommune - også i Oslo. Men viktigst er det at vi må gjøre det attraktivt å arbeide i omsorgsyrkene. Svært mange omsorgsarbeidere jobber i dag ufrivillig deltid. I dag tilbyr Oslo kommune stillinger helt ned i 20%. Dette er uverdig. Samtidig som mange blir nekta heltidsstilling, bruker kommunen millioner på å leie inn vikarer fra Jobzone og Adecco - til de samme arbeidsplassene. Dette er mildt sagt ufornuftig. Rødt foreslår at Oslo kommune skal gi ansatte i omsorgsyrkene tilbud om heltidsstilling.

I dag er det bydelene som bestemmer hvem som har rett til sykehjemsplass. Det har ført til helt ulike kriterier fra bydel til bydel og altfor høye inntakskrav. En del av løsninga er en storstilt utbygging av sykehjem og andre botilbud for eldre. Vi ønsker å legge til rette for tilpassede tilbud og reelt fritt sykehjemsvalg. Vi vil blant annet styrke tilbudet til aldersdemente og gi omsorgsarbeidere tilbud om etterutdanning på dette feltet. Det trengs også et løft for psykisk syke eldre og eldre med rusproblemer. I tillegg vil Rødt innføre like inntakskrav for hele Oslo, for å sikre at alle som trenger sykehjemsplass får det. Vi vil innføre rammefinansiering av ledige sykehjemsplasser. Disse skal ikke betales av bydelene.

Rødts viktigste krav er å avvikle den kommersielle eldreomsorgen. Fornøyde ansatte gir fornøyde brukere! Det forutsetter skikkelige arbeidsforhold og en forutsigbar arbeidshverdag. De kommersielle selskapene bryter arbeidsmiljøloven, svekker de ansattes rettigheter og kutter i bemanninga, både på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Rødt vil heller gi de ansatte tid, tillit og trygghet til å gjøre jobben sin. Omsorgen for våre gamle er for viktig til å overlates til private aktører som har profitt som motiv.

Østkantavisa: Rødt-Moxnes vil løse omsorgsfloken


Politisk.tv2.no: – Høyre og Frp har bygget en Berlinmur mellom ansatte og pasienter

Last ned Rødts tiltaksplan for eldreomsorgen (pdf)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar