fredag 9. september 2011

Nytt flertall i Oslo!

I år skal vi ikke la mindretallet bestemme.

Meningsmålingene viser at det blir en valgthriller i Oslo. Noen få tusen stemmer kan avgjøre om det blir fortsatt borgerlig styre eller om vi får et nytt flertall. Venstresida har to dager igjen å gjøre det på. Jeg tror vi bør rette blikket østover i valgkampens siste 48 timer.

Nøkkelen til valgseier ligger på østkanten, i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Ap, SV og Rødt har flertall i 10 av 15 bydeler, der over 60 prosent av befolkninga bor. Problemet er at mindretallet har avgjort de foregående Oslo-valgene. Selv om det bor nesten 150.000 flere mennesker i de «røde» bydelene, vinner høyresida fordi valgdeltakelsen er så mye høyere i de borgerlige delene av byen.

Vi må derfor begeistre og mobilisere østkantfolket til stemmeurnene i like stort monn som det høyresida klarer på Slemdal og Ris. Vi må overbevise folk om at vi er et tydelig politisk alternativ til dagens byråd. Vi må vise at vi vil bekjempe klasseskillene. Vi må bruke alt vi har av krefter de siste 48 timene på å vise at et nytt flertall betyr en ny politisk kurs, og at det derfor gjør en stor forskjell at du bruker stemmeretten din.

Høyresida har de siste åtte årene ikke løfta en finger for å bekjempe sosial dumping i Oslo. Derimot har de lagt ut eldreomsorg, barnevern og rusomsorg på anbud til kommersielle selskaper som Adecco og Norlandia. De sier det skaper «mangfold». Fasiten er kutt i bemanninga og at hardtarbeidende hjelpepleiere og sykepleiere mister titusener i lønn og hundretusener i pensjon. Brukerne av velferdstjenestene får et dårligere tilbud.

Det borgerlige byrådet har brutt 41 av 57 valgløfter. De lovte flere sykehjemsplasser, fritt sykehjemsvalg og lavere terskel for å få hjemmetjeneste. Løftene er brutt, ett etter ett. I tillegg har de rota vekk milliarder av skattekroner på feilslåtte prosjekter som Flexus, Listhaugs spanske sykehjem og gigantoverskridelser som Holmenkollen og nytt IKT-system.

Byrådet er overmodent for skraphaugen. Byen trenger et nytt flertall som vil utjevne de urettferdige forskjellene mellom øst og vest. Rødt er nøkkelen til å sikre rødgrønt flertall i Oslo. Med Rødt får du ikke bare nytt byråd, men også ny kurs i Oslo. Vi vil presse et nytt byråd mot venstre, i sak etter sak.

Oslo-folk flest har hjertet på venstresida. Med din hjelp kan vi sørge for at vi ikke våkner opp til nok en blåmandag 12. september.

Publisert i Dagsavisen 09.09.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar