onsdag 28. september 2011

Budsjettet øker forskjellene

Høyre- og Frp-byrådets budsjettforslag for 2011 går ut over de svakeste i Oslo kommune, og øker klasseskillene.

Byrådet kutter 100 millioner kroner til bydelene, og Oslo-skolen må utdanne nærmere 1500 flere elever samtidig som skolen kuttes med 170 millioner kroner.

Fattigdom
I Oslo er det mange som sliter med å få endene til å møtes. Fafo-rapporten Barnefattigdom i Norge fra 2010 viser at to av ti fattige barn i Norge bor i Oslo, og at hvert tredje barn i Gamle Oslo lever i fattigdom. Dette er dramatiske tall. Det forteller oss at mange barn lever i fattige familier, og ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom er å heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Nå er satsene kraftig underregulert, og i budsjettforslaget er satsene for enslige forsørgere ca 3000 kroner under SIFO-nivå. De vil altså mangle 3000 kroner før de kan dekke sine alminnelige forbruksutgifter. De får ikke råd til å opprettholde et rimelig forbruksnivå for seg og sine barn.

Sosialhjelpssatsene må oppjusteres kraftig. Om byrådet har sviktet fattige familier tidligere, bør de nå benytte sjansen til å rette dette opp. Fafo-rapporten viser at situasjonen er svært alvorlig.

Skolen
Oslo-skolen får et samlet kutt på 170 millioner kroner neste år. Vi vet at grunnskolen vil få 1149 nye elever neste år, og i videregående skole blir det 333 flere elever. Budsjettforslaget innebærer at Oslo-skolen må ta imot nærmere 1500 flere elever, samtidig som det kuttes kraftig. Dette vil i praksis bety flere elever i klasserommene, og flere elever per lærer. Lærerne vil få mindre tid til å undervise og følge opp hver enkelt elev.

Prisen på Aktivitetsskolen bestemmer hvem som får råd til å bruke dette tilbudet, og dette gjelder særlig flere minoritetsgrupper. Andelen elever som deltar på Aktivitetsskolen er for eksempel 92,9 prosent på Ullevål skole der minoritetsandelen er kun fem prosent, mens bare 22,7 prosent går på Aktivitetskolen på Mortensrud skole i Søndre Nordstrand, der minoritetsandelen er 97 prosent. Mange av de barna som ville hatt størst utbytte av å delta i Aktivitetskolen får ikke delta per i dag.

Budsjettforslaget viser at byrådet ikke har noen ambisjoner om å øke andelen som bruker Aktivitetsskolen i områder der dekningen er lav. I stedet for å opprettholde dagens priser, må vi innføre gratis Aktivitetsskole i områder der dekningsgraden er under 50 %, sier Moxnes.

Bydelene
Bydelene får et samlet kutt på 96,7 millioner for neste år, sammenliknet med korrigert budsjett for inneværende år. Gamle Oslo kuttes med 20 millioner, Sagene kuttes 30 millioner og Alna 10 millioner. Dette betyr en kraftig svekking av velferdstjenestene for byens innbyggere. I stedet for å heve kvaliteten på den kommunale velferden, vil kvaliteten nå svekkes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar