onsdag 24. august 2011

Ta tilbake renholdet

Vi trenger politiske tiltak på kommunalt nivå som sikrer arbeidsfolk verdige lønns- og arbeidsvilkår.

Anette Trettebergstuen (Ap) argumenterer godt for at det trengs en kommunal oppvask mot sosial dumping innen renhold (KK 23.08). Hun viser til den ferske Fafo-rapporten «Til renholdets pris», som dokumenterer at det har blitt tøffere forhold i renholdsbransjen med større innslag av økonomisk kriminalitet, menneskehandel og sosial dumping. Regjeringa har levert flere viktige tiltak mot sosial dumping, men Trettebergstuen har helt rett når hun skriver at «vi kommer ikke problemet til livs dersom vi ikke har lokalpolitikere som vil det til livs.»

Oslo styres av Frp og Høyre. De har gjennom åtte år vist at de ikke løfter en finger for å renvaske renholdsbransjen. I slutten av juni kom en rapport som avslørte at 13 av 14 private renholdsbedrifter bryter avtalene de har med Oslo kommune. Null overtidsbetaling og opptil 282 timers månedlig arbeidstid er blant de groveste overtrampene.

Den ellers moderate avisa Aften skrev på lederplass at «Det ser ut som om Oslo kommune intet har lært av Adecco-skandalen og vikarbyråers rovdrift på sine medarbeidere (…) Rapporten viser ganske enkelt at denne delen av det private næringsliv ikke er seriøs nok til at kommunen skal kaste skattekroner på dem.»

Rapporten dokumenterer hvordan det borgerlige byrådets privatiseringspolitikk er en drivkraft for sosial dumping. De gjennomfører en kynisk anbudspolitikk der de ansattes lønns- og arbeidsforhold blir salderingsposten. Vi snakker her om at hardt arbeidende reinholdere, som i utgangspunktet er lavlønte, får enda dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Granskningsrapporten er en knusende dom over Frp og Høyres privatiseringspolitikk. Rødt har i årevis advart mot at konkurranseutsetting fører til sosial dumping. Byrådet har bare vendt det døve øret til. De har satt norgesrekord i manglende handlekraft mot sosial dumping. Likevel tviholder de på prinsippet om at private firmaer skal vaske kommunens bygg.

Det er nær sagt umulig å kontrollere hva som skjer lengst ute i verdikjeden med outsourcet reinhold. Selskapet som har vunnet anbudet på å vaske en Oslo-skole kan ha orden i sakene. Hvis selskapet har en eller flere underleverandører, er det imidlertid langt fra gitt at den ansatte i selskap nummer tre får det hun har krav på.

En tillitsvalgt sier i Fafo-rapporten at «det offentlige presser prisene – de er mer skamløse enn private selskaper. Ingen ting annet enn pris teller». 85 prosent av kostnadene i denne bransjen er knyttet til lønn. Da nytter det ikke bare med kontroller. Vi kan aldri lage et kontrollregime som fanger opp alle.

Derimot trenger vi politiske tiltak på kommunalt nivå som sikrer arbeidsfolk verdige lønns- og arbeidsvilkår. Det mest effektive vi kan gjøre er å ta tilbake renholdet i kommunal regi for å sikre ryddige arbeidsforhold og kvaliteten på tjenestene.

Vi vil ikke bruke renholdsbudsjettet som salderingspost. Vi vil renvaske renholdsbransjen en gang for alle, for å si det med Trettebergstuen. Spørsmålet er om Oslo Ap og Libe Rieber-Mohn vil støtte oss i dette, eller om de tviholder på prinsippet om at private firmaer skal vaske kommunens bygg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar