tirsdag 16. august 2011

Noen spørsmål om Skulpturparken

Jeg holdt dette innlegget på gårsdagens debatt- og informasjonsmøte Hva vil vi med Ekebergskogen? Spørsmålene jeg stilte var rettet til byrådssekretær Øystein Sundelin (H). Betegnende nok stilte ingen av de ansvarlige byrådene på dette møtet, som var den første og eneste (hvis byrådet får det som de vil) debatten om Skulpturparken.

Min største bekymring er at behandlinga av Skulpturparkforslaget følger Holmenkollenmetoden. Du igangsetter et omfattende prosjekt – uten budsjett. Vi husker hvordan det gikk med Holmenkollen-utbygginga. Vi skulle ønske byrådet viste vilje til å lære av sine feil.

Jeg skal innrømme at jeg i starten ikke helt skjønte omfanget av skulpturparkplanene. Jeg trodde de skulle plassere ut noen skulpturer i skogen, uten særlige inngrep. Jeg fikk derfor en aha-opplevelse da jeg var på befaring med Folkeaksjonen. Og jeg har fått nye aha-opplevelser under innledningene her i kveld.

Det er et viktig poeng. Denne saken er ikke tilstrekkelig belyst. Det vil være uansvarlig av bystyret å hastebehandle denne saken i førstkommende bystyremøte. Det er heller ingen grunn til at vi skal hastebehandle den, det ligger ingen tidsfrister i avtalen som Oslo kommune har framforhandlet med Christian Ringnes.

Rødt har stilt nærmere 40 skriftlige spørsmål om Skulpturparken. Vi stilte omkring 30 spørsmål i starten av juli, men disse fikk vi først svar på fredag 12. august. Det er fem dager før bystyrekomiteene etter planen skal behandle Skulpturparken. Flere av svarene er forsiktig sagt ikke fyllestgjørende.

Kanskje kan byrådssekretær Sundelin besvare følgende fire spørsmål her og nå:

1) Finnes det et kvalitetssikret anslag på totalkostnadene for opparbeidelse av parken, og når får Oslos folkevalgte i så fall se dette anslaget?

2) Finnes det et kvalitetssikret anslag på totalkostnadene for drift og vedlikehold av parker per år, og når får Oslos folkevalgte i så fall se dette anslaget?

3) Finnes det noen garanti for at eventuelle kostnader utover den summen som står i kontrakten ikke må bæres av kommunen?

4) Kan du gi meg en god grunn for at vi ikke skal gjennomføre en høring om saken, for å få belyst alle sider av den?

Rødt mener vi bør gjennomføre en høring om Skulpturparken. Siden Skulpturparken skal behandles i to komiteer – Finanskomiteen og Byutviklingskomiteen – er det naturlig at de samarbeider om å gjennomføre høringa. Her vil jeg ikke bare utfordre Høyre, men også Venstre og Arbeiderpartiet. Husk at hvis en komiteleder eller –nestleder ønsker en høring, så får vedkommende gjennomslag for det. Venstre leder Byutviklingskomiteen, mens Ap har nestlederen i Finanskomiteen.

Hvis flertallet mot formodning hastebehandler saken, kan jeg love at vi i Rødt ikke vil gi oss. Da vil vi fremme lovlighetsklage på vedtaket. Jeg har imidlertid tro på at fornuften vil seire, at bystyret sikrer en forsvarlig behandling, og at vi vinner denne saken!

PS. Her er svarene jeg fikk fra byrådssekretæren: 1) Jeg vet ikke. 2) To millioner kroner. 3) Du har min garanti. 4) Vi er ikke for høring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar