mandag 29. august 2011

Løsning for Teaterplassen

En het potet i Gamle Oslo er framtida for den fantastiske Teaterplassen som Statoil planlegger å skyggelegge med et gigantisk kontorbygg. Jeg tok opp denne saken allerede 24. juni. Nå ønsker Rødt å ta med lokalbefolkninga på råd om framtida for plassen.

Teaterplassen er en åpen og bilfri plass med benker og fortauskafeer, rett øst for Oslo Mekaniske Verksted på Grønland. Vi snakker om en av de få vellykka etableringene av et nytt offentlig rom i indre Oslo øst. Problemet er bare at Statoil ønsker å bygge et 32 meter høyt kontorbygg der de i dag driver bensinstasjon. Et slikt bygg vil mure plassen inne, stenge for sola store deler av dagen, og svekke de flotte kvalitetene byrommet har i dag.

Jeg har derfor levert et privat forslag til ordfører Fabian Stang om hvordan vi kan sikre og videreutvikle Teaterplassen. Rødts forslag går ut på et snarlig bygge- og deleforbud og at kommunen innleder forhandlinger med Statoil om kjøp av tomta. Vi foreslår også en plansmie for å utvikle ideer om framtidig bruk av tomta og Teaterplassen til beste for lokalmiljøet. Forslagene om hva tomta kan brukes til er mange. Noen vil utvide Teaterplassen med en grønn lunge, andre ser for seg en skatepark.

Altfor ofte blir slike spørsmål bestemt av politikerne på Rådhuset. Rødt mener innbyggerne lokalt skal få et avgjørende ord med i laget. Det skal vi arbeide for fram mot valget og etter. Ett er i alle fall sikkert: Statoils planer om et gigantisk kontorbygg må stanses.

Østkantavisa: La folket bestemme over Teaterplassen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar