tirsdag 30. august 2011

Fornøyde ansatte gir fornøyde brukere

De som jobber i eldreomsorgen må få tid, tillit og trygghet til å gjøre jobben. Derfor skal ikke arbeidsplassene deres privatiseres.

I løpet av våren og sommeren har jeg besøkt sykehjem over hele Oslo. Jeg har vært på kommunale, ideelle og kommersielle sykehjem. Jeg har blitt minnet på hvor mye humor og glede det er på hjemmene, og jeg har sett hvilken utrolig innsats de ansatte legger ned for at de eldre skal ha det bra.

Dette er egentlig ingen nyhet for meg. Moren min har jobba i eldreomsorgen i Oslo i 30 år. Hun har løfta og trøsta, og vaska og stelt pleietrengende eldre i alle disse årene. Det har vært tunge tak, men også en veldig meningsfull jobb. Men hvilken takk har hun og andre ansatte i eldreomsorgen fått fra dem som styrer byen?

De har bevilga så lite penger at sykehjemmet har blitt kronisk underbemanna. Derfor har mora mi løpt gjennom korridorene seint og tidlig for å rekke over alle arbeidsoppgavene. Til slutt sa ryggen stopp. For andre så er det utslitte knær eller skuldre. Ingen yrkesgrupper blir oftere uføre enn de 320.000 kvinnene som jobber innen helse og omsorg. Frp- og Høyrebyrådets politikk øker arbeidspresset på de ansatte ytterligere.

Byrådets eldreomsorgspolitikk gir bare mening hvis man godtar et grunnleggende premiss: Det er ingen sammenheng mellom de ansattes arbeidshverdag og kvaliteten på tilbudet til brukerne. Etter avsløringa av de skandaløse forholdene på Adecco-drevne Ammerudlunden sa Erna Solberg at saken kun handlet om brudd på arbeidsmiljøloven. De eldre var såre fornøyd.

Da jeg møtte Sylvi Listhaug i debatt på Østlandssendingen 25.08 sa hun at hvis de ansatte på kommersielle sykehjem er misfornøyd med arbeidsforholdene, kan de bare søke andre jobber.

Vi veit at fornøyde ansatte gir fornøyde brukere. Derfor er Rødt mot privatisering av eldreomsorgen. Vi vil si til de ansatte som står på hver eneste dag for å gi eldre trygghet og omsorg: Dere veit best hvordan jobben skal gjøres. Ikke oss politikere. Ikke sjefene i Adecco Helse eller Norlandia Care. Derfor skal vi ikke privatisere arbeidsplassene deres, slik at dere får enda dårligere lønn og pensjon, og enda lavere bemanning. I stedet skal vi gi dere tid, tillit og trygghet til å gjøre jobben deres.

Hva betyr det i praksis? For det første skal vi tilby heltid til dem som i dag jobber ufrivillig deltid. Nå jobber folk i stillinger på 16 %, 22 %, 35 %. Det er uverdig. Samtidig som kommunen nekter folk heltidsstillinger, bruker vi millioner av kroner på å leie inn vikarer fra Jobzone og Adecco – til de samme arbeidsplassene. Dette er ikke spesielt smart.

De eldre jeg har møtt sier at det viktigste for dem er at de ansatte har god tid, at de kjenner dem godt, og at det ikke blir for mange å forholde seg til. Du kan selv tenke deg hvordan det føles når en ny person foretar intimvasken hver dag. Det handler om verdighet for de eldre. Men det handler også om å tilpasse tjenesten best mulig til brukeren.

Utstrakt bruk av deltid og innleide vikarer gir nemlig en ustabil arbeidsstokk. Du blir ikke godt kjent med fru Hansen når du bare møter henne en gang hver 14. dag. Du veit ikke at hun gjerne vil ligge litt lenger i senga på onsdager, eller at hun setter pris på litt massasje på hovne legger i forbindelse med morgenstellet. De som jobber fast på hjemmet, blir bedre kjent med beboerne. Dermed kan de tilpasse tjenesten bedre.

Men de ansatte må også ha tid til å gjøre det! Nå jobber de helsa av seg, fordi det er for få folk på jobb. Derfor vil vi øke grunnbemanninga, og få bukt med ufrivillig deltid.

Dette gjelder i høyeste grad også for hjemmetjenesten. Frp og Høyre skryter av «fritt brukervalg». I realiteten får de eldre velge logoen på skjorta til dem som hjelper dem i hjemmet. De får ingen valgfrihet over det viktigste: Hvilken person kommer hjem til deg? Hvor ofte trenger du besøk? Hva trenger du hjelp til? Når vi har foreslått slik reell valgfrihet, har de borgerlige stemte oss ned i bystyret.

Til sjuende og sist handler dette også om penger. Frp, Høyre og Venstre har kuttet kraftig i overføringene til bydelene. Resultatet er enda strammere tidsskjemaer i hjemmetjenesten, og pleietrengende eldre som ikke får sykehjemsplass.

Sånn skal vi ikke ha det. Derfor vil vi dekke bydelenes underskudd, og styrke bydelsøkonomien.

Alle partier lover mye i valgkampen. Jeg anbefaler leserne at de heller ser på hva vi gjør. Frp og Høyre gikk for fire år siden til valg på flere sykehjemsplasser, lavere inntakskrav og fritt sykehjemsvalg. Fasiten er færre sykehjemsplasser, ingen endring i inntakskravene og at de eldre ikke har fritt sykehjemsvalg.

Frp og Høyre har fått prøve seg. De har ikke levert. Nå trenger vi i stedet et politisk flertall som tar konsekvensen av at fornøyde ansatte gir fornøyde brukere.

Se også Rødts tiltaksplan for eldreomsorgen (pdf)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar