torsdag 14. juli 2011

Privatisert renhold

For to uker siden kom rapporten som avdekket massive lovbrudd blant de private renholdsfirmaene som vasker på oppdrag for Oslo kommune. Dagbladet, som har avslørt sosial dumping i renholdsbransjen i flere omganger det siste året, omtaler rapporten her.

Rødt ønsker aktiv handling mot sosial dumping. Derfor vil vi ta tilbake renholdet i kommunal regi. Som den ellers så konservative avisa Aften skriver i en lederartikkel 6. Juli: ”I stedet for å tviholde på prinsippet om at kommunale lokaler skal rengjøres av private bedrifter, burde både kommunale etater og byens politikere heller vurdere hvordan etatenes behov for renhold kan løses uten at lover brytes og ansatte utnyttes.”

I samme artikkel står det imidlertid også at ”I likhet med det sittende byråd, vil heller ikke Aps byrådslederkandidat ha kommunalt ansatte renholdere.” Jeg kan ikke skjønne hvorfor Libe Rieber-Mohn vil videreføre Frp og Høyres privatiseringspolitikk på dette området. Derfor utfordrer jeg henne på spørsmålet om privatisert renhold i dette innlegget, som er på trykk i dagens Aften. Det blir spennende å se hva hun svarer.

Nylig ble det avslørt at 13 av 14 private renholdsbedrifter bryter avtalene de har med Oslo kommune. Null overtidsbetaling og opptil 282 timers månedlig arbeidstid er blant de groveste overtrampene.

Hva skulle vi gjort uten renholderne? Det er de som sørger for at det blir skinnende rent på skolene og sykehjemmene våre. Dét er særlig viktig for folk som sliter med luftveissykdommer. Jeg syns renholderne fortjener verdige lønns- og arbeidsvilkår.

Jeg er sikker på at Frp og Høyre sier seg enige i dette. Men det er bare i teorien. I virkelighetens Oslo tviholder de på prinsippet om at det er private firmaer som skal vaske kommunens bygg.

Vi har nå fått dokumentert at byrådets privatiseringspolitikk er en drivkraft for sosial dumping. De gjennomfører en kynisk anbudspolitikk der de ansattes lønns- og arbeidsforhold blir salderingsposten. Vi snakker her om at hardt arbeidende renholdere, som i utgangspunktet er lavlønte, får enda dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Granskningsrapporten er en knusende dom over Frp og Høyres privatiseringspolitikk. Rødt har i årevis advart mot at konkurranseutsetting fører til sosial dumping. Byrådet har bare vendt det døve øret til. De har satt norgesrekord i manglende handlekraft mot sosial dumping.

Vi ønsker en ny kurs for Oslo. Da må vi ta et tydelig oppgjør med høyrepolitikken. Rødt vil ta tilbake renholdet i kommunal regi, for å sikre ryddige arbeidsforhold og kvaliteten på tjenestene. Vil Ap og Libe Rieber-Mohn støtte oss i dette, eller tviholder de også på prinsippet om at private firmaer skal vaske kommunens bygg?

Publisert i Aften 14.07.2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar