torsdag 21. juli 2011

Kysten - Vår felles eiendom

Jacob Stolt-Nielsens innlegg om byggeforbudet i strandsonen framstår som sutring fra en riking som for en gangs skyld ikke får ture fram som han vil. Når Stolt-Nielsen skriver at "vi må ha en kontroll over bygging i strandsonen" fordi "alle ønsker at det skal se pent ut", viser han at han ikke har forstått hva allemannsretten dreier seg om.

Retten til fri ferdsel i skog og mark og langs kysten handler om å gi alle like muligheter til å gjøre bruk av den flotte norske naturen. Allemannsretten har tradisjonelt hindret rikfolk i å ta seg til rette og skape seg eksklusive områder langs kysten der allmennheten ikke får adgang. Kysten er vårt felleseie og her skal alle ha lik tilgang. Men selv om allemannsretten er forankret i plan- og bygningsloven er den en truet rettighet.

Hvert år gis det hundrevis av dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Private hytter spretter opp som paddehatter og begrenser vanlige folks muligheter til fri ferdsel langs kysten. Antall dispensasjoner øker år etter år. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble 900 søknader om bygging i strandsonen innvilget ved dispensasjon i 2009, mot 812 i 2008. I mange kommuner gjelder byggeforbudet bare i teorien.

De seneste årene har vi dessuten vært vitne til at utbyggere benytter seg av såkalt "sale-leaseback", en ordning der man selger hytter som "aksjer" med bruksrett visse deler av året, mens hytta ellers skal kunne leies ut. Dette er en ordning som brukes for å omgå kravene som sier at nye bygg skal brukes til næringsvirksomhet. Slik kan utspekulerte forretningsfolk bygge private hytter i strandsonen, som ellers er vernet av byggeforbudet.

Det eneste jeg kan være enig med Stolt-Nielsen om, er at Stortinget må ta opp lovverket til ny vurdering. Men der Stolt-Nielsen ønsker seg en liberalisering som åpner for privatisering av kysten, vil Rødt ha en skjerping av dagens lovverk som kan sikre fellesskapet fortsatt anledning til fri ferdsel.

Rødt går også inn for å opprette et statlig fond for oppkjøp av eiendommer med strandlinje, i tråd med forslaget til Oslofjordens Friluftsråd. Det kan vise seg som et viktig tiltak for å sørge for at allemannsretten overlever. Norsk kystlandskap er for vakkert til å forbeholdes de få som har råd til å kjøpe privathytte i strandsonen. Derfor må retten til fri ferdsel gjelde for alle, enten du heter Jacob Stolt-Nielsen eller Jørgen Hattemaker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar