torsdag 16. juni 2011

Bevar Ekebergskogen

Forrige søndag gikk jeg tur i Ekebergskogen. Jeg var invitert av Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen for å se med egne øyne hvordan skulpturparken vil påvirke skogen.

Ekebergskogen er en perle av de sjeldne, med et kompleks biologisk mangfold. Den er tilgjengelig for alle, benyttes flittig, og er særlig viktig for folk som bor i østre del av sentrum. Mange tror at Christian Ringnes ønsker å sette ut noen skulpturer innimellom trærne, og ellers la skogen stå. Som SVs Marianne Borgen sa til Aften 9. juni: ”Her får vi til en bevaring av det biologiske mangfoldet samtidig som området blir mer tilgjengelig og attraktivt for folk.”

Befaringa ga meg en aha-opplevelse. Jeg gikk der Ringnes vil bygge sin ”skulptursti”. Her skal det komme en halvannen meter bred vei. Den skal være slett, så stien må planeres. Ved enden av den vil Ringnes bygge en 7 meter høy paviljong på 50 m2, med terrasse på inntil 120 m2.

Lenger oppe i bakken finner du indrefileten i Ekebergskogen, en fantastisk gammel furuskog. Her vil Ringnes rive trær for å anlegge et vannspeil på over 400 m2, på størrelse med Tøyenbadet. Ringnes krever siktlinje fra vannspeilet ned til paviljongen. Her ser du i dag tett skog.

Gondolbane er en fin måte å komme seg fra Gamlebyen til Ekeberg. I alle fall inntil vi fikk Ekebergbanen i 1917. Gondolbanen skal ifølge planene få et terminalbygg midt i Ekebergskogen på 450 m2, og et servicebygg på 100 m2 tillatt bygd i tre etasjer, med servering.

Jeg er ikke overrasket over at Frp og Høyre støtter Ringnes. Det er vanskeligere å forstå hvorfor miljøpartiet SV har latt seg begeistre. Etter mitt syn er det bakvendt å ta vekk skog for å lage park, særlig når Naturvernforbundet og Friluftsetaten advarer mot konsekvensene for det biologiske mangfoldet.

De aller fleste i bystyret er fritidspolitikere som har full jobb ved siden av vervet. Saksmengden er ofte stor, og iblant har døgnet for få timer til at vi får satt oss så grundig inn i sakene som vi skulle ønske.

Skulpturparken vil medføre store og irreversible inngrep i Ekebergskogen. Det er én grunn til at jeg vil oppfordre bystyrepartiene, særlig SV, til å vie saken litt mer tid. Det er ingen grunn til å trumfe denne saken gjennom tre uker før valget. I tillegg er byrådssaken fullstendig blottet for motforestillinger. Her råder maktspråk, ei rettferdighet, for å si det med salige Ibsen. Venstresidas partier bør ikke la seg blende av Ringnes og byrådets PR-kampanje. Vi må i stedet gi denne saken en grundig behandling.

Publisert i Aften 16.06.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar