tirsdag 8. mars 2011

Reven ut av hønsegården

Arbeiderpartiets valgløfte er overraskende defensivt. Det holder ikke å love stans i privatiseringene. Eldreomsorgen bør være profittfri sone.

I Dagsavisen (4/3) fastslo Libe Rieber-Mohn at ingen flere sykehjem blir privatisert hvis Ap kommer til makta i Oslo. Det er bra at Ap ikke vil privatisere flere sykehjem. Noe annet ville vært å videreføre Frp og Høyres politikk. I etterkant av Adecco-skandalen er Rieber-Mohns valgløfte derfor overraskende defensivt. Ap vil ikke ta tilbake sykehjemmene som nå drives av kommersielle selskaper. Dermed hegner Ap om resultatet av det borgerlige byrådets privatiseringspolitikk. Det svekker sjansen for at venstresida vinner valget til høsten.

Selv om Adecco har mistet sykehjemskontraktene sine, tjener fortsatt fire aksjeselskaper gode penger på pleietrengende eldre: Norlandia Care AS driver Madserud sykehjem og Oppsalhjemmet. Carema Omsorg AS driver St. Hanshaugen omsorgssenter. Aleris Omsorg AS driver Lambertseterhjemmet. Attendo Care AS driver Hovseterhjemmet og Paulus sykehjem. Paulus sykehjem ble drevet av Kirkens Bymisjon før eldrebyråd Sylvi Listhaug i 2008 gjennomførte anbudsrunden der den ideelle aktøren ble kastet ut, og Attendo Care AS overtok. Siden har Attendo hatt et sugerør i Oslo kommunes skattekasse.

Vil Libe Rieber-Mohn tillate at Attendo Care AS fortsatt skal få tjene penger på Paulus sykehjems pleietrengende eldre hvis venstresida vinner høstens valg? Mener Ap det er ugreit at Adecco tjener penger på sykehjem, men greit at andre selskaper gjør det? Selskapene håver inn store summer på å lage butikk av eldreomsorg. Pengene havner hos private eiere, eller i skatteparadiser. Jeg mener skattepengene våre i stedet bør brukes til å styrke eldreomsorgen. Rødt utfordrer derfor Ap til å bli med på å hive de kommersielle ut av byens eldreomsorg.

De kommersielle driver sykehjemmene billigere enn kommunen. Dette skyldes at de lønner de ansatte mye lavere – ikke bare i form av manglende overtidsbetaling som ved Ammerudlunden. Kommersielle sykehjem er organisert i NHO Service, som er et eget tariffområde. Minstelønna for en sykepleier med topp ansiennitet i NHO Service er 331.500 kroner i året. I Oslo kommune er den 404.388 kroner, altså en differanse på 73.000 kroner. En ufaglært uten ansiennitet ved et kommersielt sykehjem har en minstelønn på 198.455 kroner. Ved de kommunale sykehjemmene er tilsvarende 284.200 kroner, altså et lønnsgap på nesten 86.000 kroner i året.

Derfor er det ikke rart at privatisering blir billig! Salderingsposten er lønna og pensjonen til våre hardtarbeidende sykepleiere, hjelpepleiere og pleieassistenter. Så lenge vi godtar kommersielle sykehjem, godtar vi at allerede lavtlønte omsorgsarbeidere blir en salderingspost som sikrer private aksjonærers profitt. Jeg kan ikke skjønne hvorfor venstresida skal la dette fortsette på de seks nevnte sykehjemmene hvis vi vinner valget.
Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Norman, sa det slik på Manifests årskonferanse 1. mars: «Dette er helt åpenbart bare toppen av et isfjell. Det foregår systematisk utbytting av arbeidskraft. Vi kan ikke ha det slik at man skal ha profitt som motivasjon for å yte helsetjenester til de svakeste i samfunnet.» Fagforbundets leder Jan Davidsen har uttalt til Dagbladet at konkurranseutsetting i det offentlige truer hele velferdsmodellen. Hva mener Oslo Ap?

Rødt er enig med Norman og Davidsen. Vi mener eldreomsorg skal være profittfri sone. Å slippe løs kommersielle selskaper som Adecco og Norlandia på pleietrengende eldre, er som å slippe løs reven i hønsegården. Når høyresida gjør dét, kan ikke venstresida innføre varig vern av reven, slik Rieber-Mohn synes å mene. I stedet er venstresidas oppgave å hive reven ut av hønsegården!

Det blir vanskelig å skape engasjement for et nytt flertall i Oslo hvis folk flest ikke ser tydelige skillelinjer mellom høyresida og venstresida. Hvis dette skillet ikke er tydelig i spørsmålet om å slippe løs kommersielle selskaper på pleietrengende eldre – med omsorgsarbeidernes lønnsvilkår som salderingspost – tror jeg muligheten til å feie Frp og Høyre ut av byrådskontorene blir betydelig redusert. Rødt har tatt tydelig standpunkt. Vi skal med glede støtte et byråd som er enig med oss i dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar