fredag 18. mars 2011

Adjø, Adecco-Oslo!

Bestemor skal ikke på anbud, uansett hvor hun bor.

Hva skjer når du slipper løs kommersielle selskaper i eldreomsorgen? De setter profitten først. Det burde ikke overraske. Etter aksjeloven skal selskapene levere aksjonærene utbytte. Det merkelige er at Høyre og Frp har lyktes så godt med å bortforklare dette enkle poenget. Med begrepene «valgfrihet» og «mangfold» har de fått flere til å tro at profittmotivert omsorg ikke handler om profitt. Etter avsløringene på Ammerudlunden sykehjem er illusjonen brutt. Spørsmålet er hvilke politiske konsekvenser venstresida skal trekke av Adecco-skandalen.

Rødt har advart mot profittmotivert omsorg fra starten. Når profitt blir målet, står ikke lenger omsorgen i sentrum. For å skape overskudd må utgiftene ned, og innen eldreomsorg er 80 prosent av utgiftene lønna og pensjonen til våre hardtarbeidende sykepleiere, hjelpepleiere og pleieassistenter. Så lenge vi godtar profittmotivert omsorg, godtar vi derfor at allerede lavtlønte omsorgsarbeidere blir en salderingspost som sikrer private aksjonærers profitt.

Høyre og Frp har de siste ukene fossrodd fra konsekvensene av egen politikk. De påstår at Adecco-skandalen kun handler om ansatte, ikke om de eldre. Du må nesten hete Carl I. Hagen eller Erna Solberg for å mene at det ikke er noen sammenheng mellom de som utfører omsorgen og de som er brukere av omsorgen. Selvsagt er det slik at «fornøyde ansatte gir fornøyde brukere». Sitatet stammer fra Frps eldrebyråd Sylvi Listhaug, da hun besøkte Ammerudlunden i 2009 i et PR-stunt for kommersiell omsorg. Sitatet framstår litt pinlig i ettertid, men poenget står seg: Gode arbeidsforhold gir god kvalitet.

Jeg er veldig glad for at Ap nå er enig med Rødt i at kommersielle selskaper skal ut av sykehjemmene. Dette er en viktig avklaring før valget, og det øker sjansen for at vi feier Frp og H ut av byrådskontorene. Jeg kan imidlertid ikke skjønne hvorfor Ap godtar profittmotivert hjemmetjeneste. Hvorfor er det riktig å sette bestemor på anbud når hun bor i sitt eget hjem, hvis det er galt å sette bestemor på anbud når hun bor på sykehjem?

Vi har fått dokumentert at selskapet Asor, som har levert hjemmetjenester i 11 bydeler, er tatt for å drive med underbetaling, ulovlig overtid og til med ulønnet arbeid. Hvis vi skal si nei til Adecco-Oslo og ja til Velferds-Oslo, må vi gå mot all profittmotivert omsorg. Oslo Ap er herved utfordret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar