fredag 18. februar 2011

TT-skandalen

Privatisering for enhver pris.

I forrige uke var jeg innom et senter for yngre pleietrengende for å diskutere Oslos omsorgstjenester med de ansatte. Samtalen penset raskt inn på TT-skandalen. Jeg fikk bakoversveis da jeg hørte hvordan privatiseringen av TT-tjenesten ødelegger brukernes hverdag. Bestilte biler kommer over en time for seint. Fritidsreiser må avlyses i siste øyeblikk. Ansatte som ringer bestillingskontoret i Sverige, sitter 40 minutter i telefonkø.

I avisene har vi lest om 13-årige Siv-Anne Nesse, som har cerebral parese og ikke kan snakke. En dag måtte hun vente tre timer etter at SFO egentlig var stengt, før hun kom hjem fra skolen. Som moren hennes sa: «Jeg visste ikke hvor hun var og ble veldig redd. Jeg gråt, ble sint og veldig lei meg. Jeg tenkte på hvordan Siv-Anne hadde det».

Da byrådet konkurranseutsatte TT-tjenesten, vant det svenske firmaet Samres anbudet. De tok over fra nyttår, og iverksatte straks kostnadsbesparende tiltak: Slutt på faste sjåfører, som kjenner brukerne og deres behov. I tillegg fikk vi systemet med samkjøring, der ulike brukere skal plukkes opp underveis. Innsparingene rammer nærmere 1.700 funksjonshemmede som er avhengige av TT-tjenesten til jobb og skole.

Allerede 5. januar leverte Rødt forslag til bystyret om en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen. Bystyret kunne vedtatt tiltakene senere samme måned, men da brukte Frp, Høyre, Venstre og KrF flertallet sitt til å utsette hele saken. En måned senere fortsetter TT-kaoset, uten at ansvarlig Frp-byråd Cecilie Brein tar grep.

Når et privat selskap gang på gang bryter kontraktsvilkår, er det vanlig å si opp kontrakten. Særlig hvis kontraktsbruddene går hardt ut over en uskyldig tredjepart. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du heter Cecilie Brein og er Frps byråd for eldre og helse. Da forsvarer du i stedet privatiseringen.

Brein sa det selv slik i Nordstrand Blad: «I noen tilfeller var det gamle tilbudet bedre enn det skulle være». Byråden har i alle fall oppnådd målet om svekket kvalitet. I mellomtida lider personer med fysiske og psykiske plager. Da Samres vant anbudskonkurransen, tapte brukerne. Brukerne opplever nå baksida av konkurranseutsettingens medalje.

Dagens ordning går på helsa løs. Nå må kommunen si opp kontrakten med Samres. Vi må få TT-ordningen tilbake i kommunal regi! Slik var det før nyttår, og dét fungerte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar